Timetable in Siauliai „Romuvos“ Progymnasium

 

Time

Activities

Teachers

 

1 April, Monday – balandžio 1, pirmadienis

 

0:00

 

Welcoming at “Romuvos” progymnasium, going to the host families, accommodation at a hotel. Sutikimas prie “Romuvos” progimnazijos, vykimas į priimančias šeimas, mokytojų apgyvendinimas viešbutyje.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

10:00

 

Arrival at “Romuvos“ progymnasium, showing around the progymnasium (Classroom 311).

Atvykimas į “Romuvos” progimnaziją. Supažindinimas su progimnazija.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

10:55

Robotics (Classroom 227). Robotika.

R.Nemanienė

Ž.Bareikienė

11:30

Lunch at school canteen. Pietūs mokyklos valgykloje.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

11:45

 

Going to the library of Siauliai University (by public transport). Išvykimas į Šiaulių universiteto biblioteką.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

12:00

 

Excursion around the library and visiting the monument of the previous Lithuanian currency – the Cents Room. Ekskursija po universiteto biblioteką, Centų kambario lankymas.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

14:00

 

Visiting the chocolate museum of the confectionary factory “Rūta“, Chocolate workshop, “Rūta“candy shop and café.

“Rūtos” šokolado muziejaus, parduotuvės ir kavinės lankymas, šokolado gamybos dirbtuvės.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

16:00

Interractive excursion around Siauliai. Interaktyvi ekskursija po Šiaulių miestą.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

18:00

Free time in host families. Laisvalaikis priimančiose šeimose.

 

 

2 April, Tuesday – balandžio 2, antradienis

 

8:00-20:00

Excursion to Vilnius. Ekskursija į Vilnių.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

11:00-12:30

 

Visiting The National Museum-Palace of the Grand Dukes of Lithuania, Gediminas Castle, Cathedral Basilica, Gediminas Aveniu. Valdovų Rūmų, Gedimino pilies, Katedros, Gedimino prospekto lankymas.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

14:00-16:00

 

Visiting and educations at Money Museum and Centre of Civil Education. Pinigų Muziejaus ir Valstybės pažinimo centro lankymas ir edukacijos.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

16:00-17:00

Visiting The Old Town of Vilnius. Senamiesčio lankymas.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

17:00-20:00

Returning to Siauliai. Grįžimas į Šiaulius.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

 

3 April, Wednesday – balandžio 3, trečiadienis

 

8:00-8.45

Pottery lesson (Classroom 122).  Keramikos pamoka.

A.Venskienė,

G.Petrušienė

8:55-9:40

Dance and Music lesson (Hall). Šokio ir muzikos pamoka.

S.Vaičiulytė

D.Riškienė

10:00-10.30

Lunch at school canteen. Priešpiečiai mokyklos valykloje.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

10.30

Going to Zaliūkiai village Miller‘s Farmstead (on foot). Išvykimas į Žaliūkių Malūninko sodybą.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

11:00-13:30

Educational activity at Zaliukiai Village Miller's Farmstead. Participating in bread baking process, colouring Easter eggs and visiting the old windmill. Duonos kepimo ir margučių marginimo edukacijos bei malūno lankymas.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

13.30-14:00

Going to Bicycle Museum (by public transport). Išvykimas į Dviračių muziejų.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

14:00-15:00

Visiting Bicycle Museum. Dviračių muziejaus lankymas.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

15.00-16:00

Visiting Chaimas Frenkelis Villa. Ch.Frenkelio vilos lankymas.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

17:00-19:00

Parents’ Evening at Akropolis Bowling Club. Tėvelių vakaras Akropolio boulinge.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

 

4 April, Thursday – balandžio 4, ketvirtadienis

 

8:00-20:00

Excursion to Klaipėda. Ekskursija į Klaipėdą.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

10.00

Old Ferry from Klaipeda to Smiltyne. Persikėlimas į Smiltynę senuoju keltu.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

12:00

 

Visiting Dolphinarium. Dolphin and California Sea Lion performance. Delfinariumo lankymas. Delfinų ir Kaliforninių jūrų liūtų pasirodymas.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

13:00-15:00

Visiting Aquarium and Sea Museum exhibition. Akvariumo ir Jūrų muziejaus lankymas.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

15:00-15:30

Old Ferry from Smiltyne to Klaipeda. Persikėlimas į Klaipėdą senuoju keltu.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

15:30-17:00

Visiting The Old Town of Klaipėda. Klaipėdos senamiesčio lankymas.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

17:00-19:00

Returning to Siauliai. Grįžimas į Šiaulius.

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė

19:00

Free time in host families. Laisvas laikas priimančiose šeimose.

 

 

5 April, Friday – balandžio 5, penktadienis

 

5:00

Saying Goodbye. Departure. Atsisveikinimas. Išvykimas

G.Petrušienė,

Ž.Bareikienė